Věděli jste, že zítra je den jablek?


Český svaz ochránců přírody se oživení starých odrůd systematicky věnuje od roku 1998. Pro veřejnost je k dispozici informační web www.stareodrudy.cz. Můžete si v něm vyhledat svou oblíbenou odrůdu v databázi starých odrůd nebo zamířit do některého z veřejně přístupných genofondových sadů. V genofondových plochách si předem vyberete, které odrůdy vás zajímají.

Jak oslavíte svůj den jablek vy?

Sázení jabloní proběhne v rámci realizace projektu Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách, který je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Doma si můžete připravit třeba jednoduchý jablečný perník.

Jabloně starých odrůd

Jabloně starých odrůd vysází Český svaz ochránců přírody do genofondového sadu na Chotobuzi. Ovocné sady na Chotobuzi, které jsou součástí Botanické zahrady v Průhonicích, vede Český svaz ochránců přírody jako genofondovou plochu starých odrůd. Historicky jde o část pomologického arboreta, které bylo na této lokalitě zakládáno od roku 1941.

Na volné pozice postupně dosazují odrůdy českých šlechtitelů. Mezi ně se zapsal i Josef Eduard Proche, od jehož narození uplyne letos v prosinci 200 let. Proche nám zanechal řadu zajímavých odrůd, které pravidelně vystavujeme na sezónních výstavách v Domě ochránců přírody v Praze. Seznámit se můžete s jeho odrůdami: Česká pochoutka, Daňkovo, Libernáč sloupenský, Oberdieckovo, Ideal, Malinové sloupenské a dalšími. Letos poslední výstava zimních jádrovin bude k vidění 1. – 3. prosince 2022 v Domě ochránců přírody v Praze.